NYT medlem i RevyDanmark – Odsherred Sommerrevy

01.01.2023

Odsherred Sommerrevy er nyt medlem i RevyDanmark.

Odsherred Sommerrevy erstatter den tidligere Dragsholm revy, som blev drevet af Bente Eskesen og Ebbe Mondrup. Nu er det Frede Gulbrandsen, som tager teten for en fortsat revytradition i Odsherred. Han tegner dermed også medlemskabet i RevyDanmark.

Revyen spiller på Odsherred Teater, Algade 36, 4500 Nykøbing Sj i perioden fra 27. juni til 12. august i 2023.

Se og læs mere på: www.odsherredteater.dk