Ny bestyrelse i RevyDanmark

08.03.2023

Ny bestyrelse i RevyDanmark
Søndag den 5. marts afholdte RevyDanmark generalforsamling i København. Revyerne overlevede Coronakrisen, men ikke uden økonomiske skrammer og når billetsalget generelt i kulturbranchen stadig ikke er oppe på niveau med før krisen, så har branchen naturligvis udfordringer. Derudover er branchens 23 professionelle revyer yderligere udfordret af markedsforholdene på kulturområdet, hvor meget andet kultur modtager offentlig støtte. Det skaber dels en konkurrenceforvridning, dels en forventning hos publikum om, at kultur enten er gratis eller på nedsat pris.

Det er således en svær tid for revyerne. Derfor var der på generalforsamlingen naturligvis en vigtig debat om foreningens fremtid blandt medlemmerne. Mange gode input blev registreret og det er så den nye bestyrelses opgave sammen med direktøren at få dem udvalgt, prioriteret og effektueret i den kommende tid.

Den nye bestyrelse er fortsat Lars Arvad (formand), Odense Sommerrevy og Linda Pedersen, Cirkusrevyen. De suppleres af Mikkel Schrøder, Svendborg Sommerrevy Rottefælden og Dan Schlosser, Revyen i Helsingør.

Tak til de tre afgående bestyrelsesmedlemmer Mickey Pless, Nykøbing Falster Revyen, Jeanne Boel, Sønderborg Sommerrevy og Henrik ”Baloo” Andersen fra Hjørring Revyen for deres gode indsats gennem de seneste udfordrende år.