Medlemsmøde 2023

07.11.2023

Hele revybranchen har været samlet i Nykøbing Falster, hvor RevyDanmark afholdt sit årlige medlemsmøde. Her blev branchens vilkår og nuværende udfordringer debatteret. Vi ser mod lysere tider, men det har også været nogle hårde år for branchen. Coronaens økonomiske eftervirkninger bider ekstra hårdt for en branche, hvor alle er 100% kommercielle. Det blev derfor også debatteret hvilke politiske fokusområder, der er særlig vigtige for branchen. De udvalgte mærkesager handler om lige adgang til udviklingsmidler, revy i uddannelserne og forretningsmæssig balance mellem scenekunstudbydere generelt.

Revygenren har 175 års jubilæum den 31. december 2024 og RevyDanmark planlægger derfor aktiviteter for jubilæumsåret 2025. Hele medlemskredsen inddrages i dette arbejde frem mod jubilæumsåret, og der fremkom allerede mange spændende nye idéer. Nu skal branchen så videreudvikle og prioritere de mange spændende initiativer.

I RevyDanmark er det centralt, at der er et godt sammenhold mellem medlemmerne. Derved står vi stærkest såvel internt som eksternt. Derfor var der også plads til sociale aktiviteter, herunder et besøg på Femern samt en festlig middag med besøg fra to tidligere revy-ejere nemlig Keld og Hilda. Det blev til jubel, fællessang og masser gode grin – helt som det skal være i en revyforening.

Nykøbing Falster revyen var vært ved de gode sociale aktiviteter.