Gunvor Reynberg ser stort potentiale i nye revyforfattere

12.01.2024

I december var Gunvor Reynberg underviser og tovholder under workshoppen “Nye stemmer i revyen”, som var stablet på benene af DPA. Pernille Sørensen var facilitator og medunderviser. Workshoppen havde til formål at give de deltagende aspirerende tekstforfattere et indblik i revy, lære teknikker til satiriske tekster samt mulighed for at udvikle revy-tekster i samarbejde med skuespillere og kapelmester. 

Gunvor havde under denne workshop mange opgaver,  en af dem var at informere om revyerne i Danmark, besvare spørgsmål samt at arbejde med up-coming tekstforfattere; men også at agere skuespiller, da hun sammen med Christian Damsgaard optrådte med flere af de tekster, som deltagerne undervejs havde udformet. Den erfarne kapelmester Lars Fjeldmose gav sit musikalske bud på deltagernes tekster. Gunvor fik indtryk af, at mange af deltagerne i fremtiden så nye muligheder i, at arbejde med tekstskrivning til revyerne. Hun fortæller:

“Den del havde de fleste af deltagerne aldrig oplevet, altså at se deres tekster blive debatteret …og se hvad skuespillere og kapelmester fik ud af teksten. Så jeg tror, at det var en øjenåbner for mange af dem, og jeg tror virkelig, at de fik blod på tanden”.

Gunvor så et stort potentiale i deltagerne, og har allerede fået henvendelser fra flere, som ønsker at arbejde videre med muligheden for at blive revyforfatter. 

Til workshoppen var der en god variation af mennesker, som alle havde fælles interesse for tekstforfatningen, hvilket Gunvor var glad for at se. Hun beskriver, at der var en lige fordeling af mænd og kvinder, unge som ældre, og at det netop er denne differentiering, der er brug for, for fortsat at udvikle revyerne og gøre dem relevante for kommende generationer. 

Gunvor er opmærksom på den ensomhed, der kan være i forbindelse med at være tekstforfatter, da man ofte sidder alene med arbejdet. Derfor opfordres der til flere  workshops som denne, hvor både garvede og uprøvede forfattere kan samles, inspirere hinanden og arbejdet dermed bliver mere socialt. 

I fremtiden vil Gunvor  fortsat  meget gerne deltage i workshops, der fremmer kendskabet til revyerne. Her har hun en forhåbning om at se flere unge og kreative deltagere med interesse for revy-verdenen.

 

Gunvor Reynberg

Fotograf: Emilia Therese